خانه / استخدام و بازار کار / استخدام کارمند فروش در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮ زاگرس

استخدام کارمند فروش در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮ زاگرس

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮ زاگرس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ٣٠ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻓﺮوشﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.شرایط است …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/15951

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*