خانه / آخرین اخبار / آخرین نقل و انتقالات لیگ برتر والیبال ۹۴ + جدول

آخرین نقل و انتقالات لیگ برتر والیبال ۹۴ + جدول

بیست و نهمین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران از ۲۹ مهر ماه سال ۱۳۹۴ آغاز می شود. کلیه اطلاعات تیم ها، اعم از پوشش کامل تمامی تغییرات در کادر مدیریتی، فنی و  بازیکنان در جدول زیر قید شده و طبق آخرین اخبار رسیده به روز می شود.

تیم والیبال کاله تیم والیبال شهرداری ارومیه تیم والیبال پیکان تیم والیبال بانک سرمایه اخبار والیبال  اسامی بازیکنان و کادرفنی تیم کاله مازندران در فصل ۹۴
جدید تمدید شده
ردیفنامپستتیم قبلیردیفنامپست
۱بهروز عطاییسرمربیمتین ورامین
 ۲نیکوفرریکسپاسورپیکان تهران
 ۳ سعید شیروددریافت/ قدرتینوین کشاورز
 ۴علی شفیعیسرعتی زننوین کشاورز
۵صابر نریمان نژادپاسورمتین ورامین

تیم والیبال کاله تیم والیبال شهرداری ارومیه تیم والیبال پیکان تیم والیبال بانک سرمایه اخبار والیبال  اسامی بازیکنان و کادرفنی تیم بانک سرمایه در فصل ۹۴
جدید تمدید شده
ردیفنامپستتیم قبلیردیفنامپست
۱مصطفی کارخانهسرمربی
۲شهرام محمودی قطرپاسورشهرداری ارومیه
 ۳ عادل غلامیسرعتی زنمیزان مشهد
۴مهدی مهدویپاسور میزان مشهد
۵ژیگادلوپاسورترنتینو ایتالیا
۶پوریا فیاضیدریافت/ قدرتیشهرداری ارومیه
۷ سید مهدی بازارگردقطرپاسورمتین ورامین
۸ فرهاد ظریفلیبرومیزان مشهد
 ۹سید محمد موسویسرعتی زنپیکان تهران

تیم والیبال کاله تیم والیبال شهرداری ارومیه تیم والیبال پیکان تیم والیبال بانک سرمایه اخبار والیبال

اسامی بازیکنان و کادرفنی تیم شهرداری ارومیه در فصل ۹۴

جدید تمدید شده
ردیفنامپستتیم قبلیردیفنامپست
۱سعید معروفپاسور زنیت کازان روسیه۱ جهانگیر سید عباسیسرمربی
 ۲آرمین تشکریمدافعمیزان مشهد ۲عبدالرضا علیزادهلیبرو
۳محمد جواد معنوی نژاددریافت/ قدرتیپیکان تهران۳میلاد عبادی پوردریافت / قدرتی
فرهاد پیروت پورقطر پاسور

تیم والیبال کاله تیم والیبال شهرداری ارومیه تیم والیبال پیکان تیم والیبال بانک سرمایه اخبار والیبال  اسامی بازیکنان و کادرفنی تیم پیکان تهران در فصل ۹۴
جدید تمدید شده
ردیفنامپستتیم قبلیردیفنامپست
 ۱ نیکولای نیکولوفمدافعشهرداری ارومیه۱ پیمان اکبریسرمربی
۲مجتبی میرزاجانپور دریافت / قدرتی
 فرهاد قائمیدریافت / قدرتی
امیر حسینیپاسور
علی حسین لیبرو
سامان فائزیسرعتی زن
 رضا قراقطر پاسور

تیم والیبال کاله تیم والیبال شهرداری ارومیه تیم والیبال پیکان تیم والیبال بانک سرمایه اخبار والیبال  اسامی بازیکنان و کادرفنی تیم شهرداری تبریز در فصل ۹۴
جدید تمدید شده
ردیفنامپستتیم قبلیردیفنامپست
 ۱علیرضا مباشریدریافت / قدرتی میزان مشهد۱ عادل بناکارسرمربی
۲ محمد طاهر وادیپاسورمتین ورامین ۲حسن صنوبرسرعتی زن
۳امین علویقطر پاسورمیزان مشهد۳ مهدی مرندی لیبرو
 ۴محمدرضا آصفیقطر پاسوروزارت دفاع ۴ساسان دژآرامدافع
۵ اسوتوسف گوتسفمدافعمونزا ایتالیا

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*