خانه / استخدام و بازار کار / استخدام موسسه مالی و اعتباری عسکریه+لیست مصاجبه حضوری تهران

استخدام موسسه مالی و اعتباری عسکریه+لیست مصاجبه حضوری تهران

لیست پذیرفته شدگان آزمون استخدامی (۲۲ شهریورماه۹۲) شهر تهران (جهت مصاحبه ی حضوری)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی موسسه مالی و اعتباری عسکریه ویژه ی شهر تهران (۲۲ شهریورماه۹۲)(جهت مصاحبه ی حضوری)
ردیفنامنام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
۱جاویدمولاپوراصغر۱۶۳۹۸۴۵۸۸۷
۲مصطفیحق وردی لوهاشم۰۰۸۴۳۶۹۶۰۴
۳محسن حسن آبادیمحمد تقی۰۰۷۰۴۸۵۹۷۶
۴عبداله صالحی راد کیومرث۲۰۶۵۱۳۹۵۰۱
۵هادیغلامی حیدرآبادیرضا۰۰۸۰۴۷۴۳۵۷
۶عبدالوهابنادری درشوریغلامعلی۵۴۱۹۲۰۴۲۸۲
۷حمیدرضابرات زاده خسرویهمحمدرضا۰۸۷۲۹۳۱۶۸۴
۸مجتبیعلی نقیپرویز۰۰۸۰۵۱۶۴۶۷
۹امیرفرخ نژادبسام۰۰۷۵۵۸۱۶۵۵
۱۰حمیدرضالارتیاکبر۳۲۵۸۴۵۳۷۳۱
۱۱یونسمهدویاسرافیل۲۰۳۲۱۸۶۲۲۵
۱۲حسنابراهیم زادهقربان۰۶۳۹۸۰۷۳۹۹
۱۳سعیدآریان نظرصدراله۰۰۸۲۲۹۰۹۹۷
۱۴سید مهدیحسینیسید حسن۵۷۴۹۹۸۱۹۹۱
۱۵صابرزمانی شبخانهاسماعیل۱۳۸۰۴۴۲۳۰۳
۱۶محمدطاهر خانیارسلان۴۳۲۴۳۲۸۴۱۲
۱۷سعیدامروزیخرم۵۰۵۹۹۲۸۶۷۵
۱۸سعیدآزادیمحمد مهدی۰۴۸۰۲۸۶۶۳۹
۱۹محمد علیپور عزیزاحمد ۱۶۳۹۸۲۴۵۹۶
۲۰کیوانحسنی ابوالوفاییساعدبگ۴۱۹۹۷۲۹۲۰۸
۲۱محسن ضیا معینیمحمد۰۹۰۲۴۷۱۷۸۳
۲۲محسن ملک شعاراسماعیل۲۷۲۱۶۰۸۶۵۷
۲۳کمال الدینپروارهعزیز الله ۳۳۲۹۹۴۶۹۳۸
۲۴یحییتوکلیحیدر۲۵۷۲۸۰۷۶۵۳
۲۵تقیمحجوب نیازیرحیم۱۴۶۷۶۵۲۷۹۲
۲۶فریبرز محمدیمراد۳۳۴۱۵۶۴۴۴۶
۲۷مجیدامانی کیکانلومحمدرضا۰۷۵۹۹۵۸۱۶۵
۲۸نویدبدریبهرام۰۸۷۲۹۵۴۰۳۱
۲۹پوریا تنهااحمد ۰۴۵۳۳۹۹۸۶۱
۳۰حسنچگنیصحبت اله ۳۹۶۲۵۲۷۸۴۲
۳۱علی خسرویعباسعلی۴۱۹۹۷۳۲۶۱۶
۳۲حمیدرضازارعیعلی اشرف۳۸۷۵۴۳۳۴۹۱
۳۳علی غلامیانعباس۰۰۸۳۴۱۸۶۳۶
۳۴غدیرکولیوندعلی۰۶۵۰۱۷۸۷۳۴
۳۵سجادگودرزیاسماعیل۵۵۷۹۷۸۸۴۹۵
۳۶امیرافشارپیداود۰۰۷۶۶۰۰۰۴۱
۳۷آرمینحیدریعلی ۲۰۹۲۲۴۳۶۴۰
۳۸میثم ذاکر حسینیمحمد۰۰۷۸۵۱۳۰۱۴
۳۹میثم شاهرضائیاحمد ۴۰۱۱۷۲۱۱۳۱
۴۰میلادشعاعی نائینیشاهرخ۰۰۷۸۰۲۵۸۵۰
۴۱محمد مهدیصادقیعباسعلی۰۳۸۶۳۲۳۸۱۱
۴۲یونسصالحیعثمان۲۹۲۹۹۳۱۵۳۱
۴۳فریدصداقت تباررحمت اله۴۳۲۳۰۹۷۳۲۸
۴۴وهابملک آساهادی۵۹۲۹۹۷۹۱۷۰
۴۵بیژنیحیی پور کچلامرمضانعلی۲۷۲۲۶۹۸۴۳۹
۴۶مهدیاسلامذکر علی۰۰۸۲۳۸۰۰۷۴
۴۷محمودآبیاریقربانعلی۰۰۷۷۷۴۸۰۷۷
۴۸سید پویانحجازی فرسید احمد۱۲۹۲۵۹۷۷۶۳
۴۹مهدیروحیفریدون۰۰۶۸۶۴۱۱۵۱
۵۰علی رضاشجاعیمحمد عیسی۴۰۳۲۲۴۰۶۷۱
۵۱حسنصداقتی فرعلی۶۵۰۹۸۸۷۹۷۵
۵۲امین صدقیعلی۰۰۷۷۸۴۱۷۸۶
۵۳مهدیطیاریمحمد حسن۰۵۱۹۹۶۸۰۴۲
۵۴عباسغلامی شاهیجانیمحمد۲۷۲۲۵۳۲۲۳۹
۵۵مرتضیقربانیعلی ۰۰۸۲۵۶۹۴۸۷
۵۶هومنلعلی اوغانیهوشنگ۰۰۷۸۳۹۲۰۶۳
۵۷محمدمحمدی فاخرروح اله۰۰۸۲۵۱۳۵۹۷
۵۸مجتبینظرلواروجعلی۲۸۰۳۴۲۰۶۵۱
مراجعه ی حضوری از ساعت ۸  الی ۱۵ بعدازظهر
     – ردیف ۱ الی ۲۰ شنبه مورخ ۹۲/۰۶/۳۰   
     – ردیف ۲۱ الی ۳۹ یکشنبه مورخ ۹۲/۰۶/۳۱
     – ردیف ۴۰ الی ۵۸ دوشنبه مورخ ۹۲/۰۷/۰۱
مدارک لازم جهت مراجعه ی حضوری
     – اصل شناسنامه
     – اصل کارت ملی
     – اصل کارت پایان خدمت
     – اصل مدرک تحصیلی
     – ۳ قطعه عکس
عدم مراجعه ی حضوری در تاریخ های اعلام شده جهت تشکیل پرونده به منزله ی انصراف تلقی می شود.

خبر  ۱۸ شهریور ۹۲ – زمان آگهی دعوت به همکاری موسسه مالی و اعتباری عسکریه ویژه ی  شهر تهران (۸ الی ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۲) به اتمام رسید

متقاضیان محترمی که ثبت نام نموده اند می توانند طبق اعلام قبلی از روز دوشنبه مورخه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۲

به سایت عسکریه مراجعه و وضعیت ثبت نام خود را با استفاده از شناسه ی پیگیری (کد ملی) خود کنترل نمایند.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*