خانه / بازار / قیمت لاستیک تایر خودرو پژو ۴۰۵ ،پراید ،رانا ،تیبا ،ریو و پژو ۲۰۶

قیمت لاستیک تایر خودرو پژو ۴۰۵ ،پراید ،رانا ،تیبا ،ریو و پژو ۲۰۶

قیمت لاستیک یزد تایر ، بهترین لاستیک برای پراید ، قیمت لاستیک کومهو ، بهترین لاستیک خارجی ،قیمت لاستیک میشلن ،قیمت لاستیک هانکوک ،قیمت لاستیک مکسس ،بهترین لاستیک ایرانی ، سایز استاندارد لاستیک پژو ۴۰۵ ، لاستیک میشلن ۲۰۶ ، کیفیت لاستیک رودستون ،قیمت لاستیک گلدستون ،کیفیت لاستیک گلدستون

لاستیک یوکوهاما لاستیک میشلن قیمت لاستیک یزد تایر قیمت لاستیک هانکوک قیمت لاستیک میشلن قیمت لاستیک مکسس قیمت لاستیک گلدستون قیمت لاستیک کومهو قیمت لاستیک قیمت قالپاق قیمت زنجیر چرخ قیمت رینگ خودرو قیمت تیوب خودرو قیمت انواع تایر فروش انواع تایر تایر خودرو بهترین لاستیک خارجی بهترین لاستیک ایرانی بهترین تایر اخبار بازار خودرو

قیمت فروش بهترین لاستیک ایرانی ، لاستیک بارز ،میشلن ، یزد تایر ،رودستون ، فالکن جدیدترین قیمت انواع لاستیک ، تایر ، تیوپ ، رینگ ، قالپاق و زنجیر چرخ خودرو در بازار اعلام شد .

لاستیک یوکوهاما لاستیک میشلن قیمت لاستیک یزد تایر قیمت لاستیک هانکوک قیمت لاستیک میشلن قیمت لاستیک مکسس قیمت لاستیک گلدستون قیمت لاستیک کومهو قیمت لاستیک قیمت قالپاق قیمت زنجیر چرخ قیمت رینگ خودرو قیمت تیوب خودرو قیمت انواع تایر فروش انواع تایر تایر خودرو بهترین لاستیک خارجی بهترین لاستیک ایرانی بهترین تایر اخبار بازار خودرو

قیمت ها برای ۲ حلقه لاستیک می باشند.

لاستیک یوکوهاما لاستیک میشلن قیمت لاستیک یزد تایر قیمت لاستیک هانکوک قیمت لاستیک میشلن قیمت لاستیک مکسس قیمت لاستیک گلدستون قیمت لاستیک کومهو قیمت لاستیک قیمت قالپاق قیمت زنجیر چرخ قیمت رینگ خودرو قیمت تیوب خودرو قیمت انواع تایر فروش انواع تایر تایر خودرو بهترین لاستیک خارجی بهترین لاستیک ایرانی بهترین تایر اخبار بازار خودرو

قیمت لاستیک خودرو پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵. پژو پارس . رانا . روآ

دل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
لافنساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۷۵,۰۰۰
لافنساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۴۵,۰۰۰
لینگ لانگسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
لینگ لانگسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۴۶۰.۰۰۰۳۸۵,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۴۸۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
فالکنساخت تایلند۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۳۵,۰۰۰
فالکن۲۰۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۷۵,۰۰۰
کومهوساخت چین۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
کومهوساخت ویتنام۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۹۵,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۹۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۳۵,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
نکسن۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
میشلنساخت انگلیس۱۸۵.۶۵.۱۴۵۳۰,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۱۸۵.۶۵.۱۴۹۰۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
میشلنساخت آلمان۱۸۵.۶۵.۱۴۹۰.۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
میشلنساخت ژاپن۱۹۵.۶۰.۱۴۹۰.۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
هانکوکساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۹۵,۰۰۰
هانکوکساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
هانکوکیخ شکن۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰
هانکوکساخت کره۱۹۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۵۵,۰۰۰
هانکوک۲۰۵.۶۰.۱۴۹۰.۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۹۵.۶۵.۱۴۸۰.۰۰۰۴۲۵,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۵۵,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۴۶۵,۰۰۰
رودستونسایز پهن پژو ۴۰۵۲۱۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
بارز۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
بارز۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
کویر تایرسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۲۴۵,۰۰۰
کویر تایر۲۰۵.۶۰.۱۴۶۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
ایران تایر۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۲۴۵,۰۰۰
یزد تایر۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۲۶۵,۰۰۰
یزد تایر۲۰۵.۶۰.۱۴۶۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
گود یر۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰
دناسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
دناسایز پهن۲۰۵.۵۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
گلدستونسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۴۵۰.۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
لوسینیسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۴۸۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
لوسینیسایز پهن پژو۲۰۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۴۹۰.۰۰۰۴۰۵,۰۰۰
دنلوپساخت اندونزی۱۹۵.۶۰.۱۴۶۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۴۹۰.۰۰۰۴۷۵,۰۰۰
سومیتوموسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
سومیتومو۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۴۹۰.۰۰۰۵۱۵,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۴۹۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۴۹۰.۰۰۰۵۳۰,۰۰۰
مارشالساخت کره جنوبی۱۸۵.۶۵.۱۴۸۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
مارشالساخت کره۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۳۵,۰۰۰
مارشالسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۷۵,۰۰۰
سایلونساخت چین۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۲۷۵,۰۰۰
مکسسساخت تایلند۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
مکسسچهارفصل۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
مکسسسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
پتلاس / ترکیهبرفی مخصوص زمستان۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
لاساساخت ترکیه۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۸۵,۰۰۰
تری انگلساخت چین۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۳۴۵,۰۰۰
تری انگلساخت چین۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۴۹۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۱۹۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۵۰۵,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۵۳۰,۰۰۰
لوفنساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
لوفنساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۶۵,۰۰۰
سونارساخت تایوان۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
سونارساخت تایوان۱۹۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
سونارساخت تایوان۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۴۵,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۲۰۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۳۵,۰۰۰
پرساساخت تایلند۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
پرساساخت تایلند۲۰۵.۶۰.۱۴۶۰.۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۱۹۵.۶۰.۱۴۶۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
اکسلراساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۵۵,۰۰۰
اکسلراساخت اندونزی۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۶۵,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۶۵,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۱۵,۰۰۰

قیمت لاستیک خودرو MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
تری انگلساخت چین۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۹۵,۰۰۰
ایران تایرسایز فابریک۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰.۰۰۰۲۲۵,۰۰۰
گلدستونسایز فابریک۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰.۰۰۰۱۸۵,۰۰۰
گلدستونسایز پهن۱۷۵.۶۰.۱۳۵۰.۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
دناسایز فابریک۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۰۵,۰۰۰
دناسایز پهن۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۳۰,۰۰۰
بارزسایز فابریک۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰.۰۰۰۲۱۵,۰۰۰
بارزسایز پهن۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۴۵,۰۰۰
کویر تایر۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
کویر تایر۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۳۰,۰۰۰
یزد تایر۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۱۵,۰۰۰
یزد تایر۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۴۰,۰۰۰
آچیلسگل جهت دار۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
آچیلسسایز پهن۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
جی تیچین۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۸۵,۰۰۰
جی تیسایز پهن۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
اورنت۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰.۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
اورنت۱۷۵.۶۰.۱۳۵۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
رودستون۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
فالکنساخت تایلند۱۶۵.۶۵.۱۳۸۰.۰۰۰۲۶۵,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
کورساساخت اندونزی۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۶۵.۶۵.۱۳۸۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
کومهوساخت ویتنام۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
گود یر۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۷۵,۰۰۰
لینگ لانگساخت چین۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
لینگ لانگساخت چین۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۶۵,۰۰۰
سونارساخت تایوان۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
سونارساخت تایوان۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
نکسنسایز فابریک۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
نکسنساخت کره . گل کامپیوتری۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
هانکوک۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۳۲۵,۰۰۰
هانکوک۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
مارشالسایز فابریک۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
مارشالساخت کره۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
سومیتوساخت ژاپن۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۴۵,۰۰۰
سایلونساخت چین۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰.۰۰۰۲۳۵,۰۰۰
پرساساخت تایلند۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰.۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
پرساساخت تایلند۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۹۵,۰۰۰
پریمولساخت چین۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۲۵,۰۰۰
مکسسساخت تایلند۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۷۵,۰۰۰
مکسسساخت تایوان۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
لوسینیسایز پهن۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
دنلوپساخت اندونزی۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۱۷۵.۶۰.۱۳۸۰.۰۰۰۳۴۵,۰۰۰
لوفنساخت کره۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
لوفنساخت کره۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۱۷۵.۷۰.۱۳۹۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
نانکنساخت کره۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۵,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۵,۰۰۰
لاساساخت ترکیه۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
لاساساخت ترکیه۱۷۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۱۷۵.۶۰.۱۳۹۰.۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
اکسلراساخت اندونزی۱۶۵.۶۵.۱۳۹۰.۰۰۰۲۸۵,۰۰۰
اکسلراساخت اندونزی۱۷۵.۶۰.۱۳۹۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
تاندرساخت تایلند۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
تاندرساخت تایلند۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
لوسینیساخت تایوان۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۹۰,۰۰۰

قیمت لاستیک خودرو ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
لینگ لانگ۱۷۵.۷۰.۱۳۵۰.۰۰۰۲۹۵,۰۰۰
فالکنساخت تایلند۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۸۵,۰۰۰
فالکنساخت تایلند۲۰۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۹۵,۰۰۰
یزد تایرسایز فابریک۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
کویر تایرسایز فابریک۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۳۵,۰۰۰
بارزسایز فابریک۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
اورنت۱۸۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰
رودستون۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
رودستون۱۸۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۳۵,۰۰۰
زیتکسساخت چین۱۸۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
مکسیسساخت اندونزی۱۸۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۵۵,۰۰۰
هانکوکسایز پهن تیبا۱۸۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
هانکوکسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۳۸۰.۰۰۰۴۴۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۱۷۵.۷۰.۱۳۹۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
دنلوپساخت اندونزی۱۷۵.۷۰.۱۳۹۰.۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
دنلوپساخت اندونزی۱۸۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۷۵.۷۰.۱۳۸۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
نکسنسایز فابریک تیبا۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
مارشالسایز فابریک تیبا۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۷۰,۰۰۰

ساتین

یک نظر ثبت شده

  1. قاسم سیدنژادیان

    باسلام
    یکی از لاستیکهای تیبا۲ من به چیز نوک تیز خورده و پاره شده من صادقیه هستم لطفا بفرمائید قیمتش چنده ونزدیکترین جا کجا میتوانم تهیه کنم .

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*