خانه / بازار / قیمت لاستیک تایر خودرو پژو ۴۰۵ ،پراید ،رانا ،تیبا ،ریو و پژو ۲۰۶

قیمت لاستیک تایر خودرو پژو ۴۰۵ ،پراید ،رانا ،تیبا ،ریو و پژو ۲۰۶

قیمت لاستیک یزد تایر ، بهترین لاستیک برای پراید ، قیمت لاستیک کومهو ، بهترین لاستیک خارجی ،قیمت لاستیک میشلن ،قیمت لاستیک هانکوک ،قیمت لاستیک مکسس ،بهترین لاستیک ایرانی ، سایز استاندارد لاستیک پژو ۴۰۵ ، لاستیک میشلن ۲۰۶ ، کیفیت لاستیک رودستون ،قیمت لاستیک گلدستون ،کیفیت لاستیک گلدستون

لاستیک یوکوهاما لاستیک میشلن قیمت لاستیک یزد تایر قیمت لاستیک هانکوک قیمت لاستیک میشلن قیمت لاستیک مکسس قیمت لاستیک گلدستون قیمت لاستیک کومهو قیمت لاستیک قیمت قالپاق قیمت زنجیر چرخ قیمت رینگ خودرو قیمت تیوب خودرو قیمت انواع تایر فروش انواع تایر تایر خودرو بهترین لاستیک خارجی بهترین لاستیک ایرانی بهترین تایر اخبار بازار خودرو

قیمت فروش بهترین لاستیک ایرانی ، لاستیک بارز ،میشلن ، یزد تایر ،رودستون ، فالکن جدیدترین قیمت انواع لاستیک ، تایر ، تیوپ ، رینگ ، قالپاق و زنجیر چرخ خودرو در بازار اعلام شد .

لاستیک یوکوهاما لاستیک میشلن قیمت لاستیک یزد تایر قیمت لاستیک هانکوک قیمت لاستیک میشلن قیمت لاستیک مکسس قیمت لاستیک گلدستون قیمت لاستیک کومهو قیمت لاستیک قیمت قالپاق قیمت زنجیر چرخ قیمت رینگ خودرو قیمت تیوب خودرو قیمت انواع تایر فروش انواع تایر تایر خودرو بهترین لاستیک خارجی بهترین لاستیک ایرانی بهترین تایر اخبار بازار خودرو

قیمت ها برای ۲ حلقه لاستیک می باشند.

لاستیک یوکوهاما لاستیک میشلن قیمت لاستیک یزد تایر قیمت لاستیک هانکوک قیمت لاستیک میشلن قیمت لاستیک مکسس قیمت لاستیک گلدستون قیمت لاستیک کومهو قیمت لاستیک قیمت قالپاق قیمت زنجیر چرخ قیمت رینگ خودرو قیمت تیوب خودرو قیمت انواع تایر فروش انواع تایر تایر خودرو بهترین لاستیک خارجی بهترین لاستیک ایرانی بهترین تایر اخبار بازار خودرو

قیمت لاستیک خودرو پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵. پژو پارس . رانا . روآ

دل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لافن ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
لافن ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
لینگ لانگ سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
فالکن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
کومهو ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
نکسن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
میشلن ساخت انگلیس ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۵۳۰,۰۰۰
میشلن ساخت فرانسه ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
میشلن ساخت ژاپن ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
هانکوک ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
هانکوک یخ شکن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
هانکوک ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۹۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
رودستون سایز پهن پژو ۴۰۵ ۲۱۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
بارز ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
بارز ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
کویر تایر سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
کویر تایر ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
ایران تایر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
یزد تایر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
یزد تایر ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
گود یر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰
دنا سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
دنا سایز پهن ۲۰۵.۵۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
گلدستون سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۵۰.۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
لوسینی سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
سومیتومو سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
سومیتومو ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰
یوکوهاما ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
یوکوهاما ساخت ژاپن ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
مارشال ساخت کره جنوبی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
مارشال ساخت کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
مارشال سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
مکسس چهارفصل ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
مکسس سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
لاسا ساخت ترکیه ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
تری انگل ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
تری انگل ساخت چین ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
تری انگل ساخت چین ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
تویو ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
تویو ساخت ژاپن ۱۹۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
تویو ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
لوفن ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
لوفن ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
سونار ساخت تایوان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
سونار ساخت تایوان ۱۹۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
سونار ساخت تایوان ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
آچیلس ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
آچیلس ساخت اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
پرسا ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
پرسا ساخت تایلند ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
تیگار ساخت صربستان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
تیگار ساخت صربستان ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
اکسلرا ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
اکسلرا ساخت اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
نانکن ساخت تایوان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰
نانکن ساخت تایوان ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
جی تی ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰
جی تی ساخت اندونزی ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰

قیمت لاستیک خودرو MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
تری انگل ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
تری انگل ساخت چین ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
ایران تایر سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
گلدستون سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
گلدستون سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
دنا سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
دنا سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
بارز سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
کویر تایر ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
کویر تایر ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
یزد تایر ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
آچیلس گل جهت دار ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
آچیلس سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
جی تی چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
جی تی سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
اورنت ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
اورنت ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
رودستون ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
گود یر ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
لینگ لانگ ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
لینگ لانگ ساخت چین ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
سونار ساخت تایوان ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
سونار ساخت تایوان ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
هانکوک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
هانکوک ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
مارشال سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
مارشال ساخت کره ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
سومیتو ساخت ژاپن ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
پرسا ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
پرسا ساخت تایلند ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
پریمول ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایوان ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
لوسینی سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
لوفن ساخت کره ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
لوفن ساخت کره ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
تویو ساخت ژاپن ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
تویو ساخت ژاپن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
میشلن ساخت فرانسه ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
نانکن ساخت تایوان ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
نانکن ساخت کره ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
تیگار ساخت صربستان ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
تیگار ساخت صربستان ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
لاسا ساخت ترکیه ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
لاسا ساخت ترکیه ۱۷۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
یوکوهاما ساخت ژاپن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
اکسلرا ساخت اندونزی ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
اکسلرا ساخت اندونزی ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
تاندر ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
تاندر ساخت تایلند ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
لوسینی ساخت تایوان ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰

قیمت لاستیک خودرو ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لینگ لانگ ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۲۰۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
یزد تایر سایز فابریک ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
کویر تایر سایز فابریک ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
آچیلس ساخت اندونزی ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
اورنت ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰
رودستون ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
رودستون ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
زیتکس ساخت چین ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
مکسیس ساخت اندونزی ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
هانکوک سایز پهن تیبا ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
هانکوک سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
سومیتومو ساخت ژاپن ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک تیبا ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
مارشال سایز فابریک تیبا ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰

ساتین

یک نظر ثبت شده

  1. قاسم سیدنژادیان

    باسلام
    یکی از لاستیکهای تیبا۲ من به چیز نوک تیز خورده و پاره شده من صادقیه هستم لطفا بفرمائید قیمتش چنده ونزدیکترین جا کجا میتوانم تهیه کنم .

پاسخ دادن به قاسم سیدنژادیان لغو پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*