خانه / سیاسی / ریاست جمهوری / ولایتی با حضور خانواده اش در صداوسیما مخالفت کرد

ولایتی با حضور خانواده اش در صداوسیما مخالفت کرد

سخنگوی علی اکبر ولایتی در مورد مخالفت وی با حضور خانواده اش در صداوسیما، گفت: دکتر ولایتی معتقد است ورود اعضای خانواده یک سیاستمدار به فعالیت های مرتبط با او مقدمه نفوذ و دخالت غیر موجه آنان در حوزه های عمومی را فراهم می کند و بهتر است برای جلوگیری از چنین آسیب هایی زمینه های آن را از ابتدا کنترل کرد.

به گزارش مهر، حسین انتظامی ضمن تشکر از شبکه اول سیما و شبکه رادیویی ایران که در صدد تهیه برنامه هایی با حضور اعضای خانواده نامزدها بودند، تصریح کرد: اگر چه تولید چنین برنامه هایی از منظر فعالیت رسانه ای جذاب است و البته به افزایش مشارکت می انجامد اما آقای دکتر ولایتی ضمن تشکر از این ابتکار سازمان صدا و سیما با حضور خانواده خود موافقت نکردند.

سخنگوی ولایتی افزود: اگر بستگان یک شخصیت ملی صرفا به واسطه قرابت با او و نه ویژگی شخصی خود بخواهند از عنصر شهرت برخوردادر  شوند و آن را دستمایه ارتباطات و نفوذ قرار دهند ، می تواند زمینه سوء استفاده را فراهم کند.

یاد آور می شود گروه خانواده شبکه اول سیما برنامه های جداگانه ای با حضور اعضای خانواده های 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ضبط کرد که به دلیل حضور نیافتن خانواده های جلیلی، ولایتی و روحانی پخش نشد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*