خانه / استخدام و بازار کار / استخدام انباردار و کارپرداز در یک ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎنی

استخدام انباردار و کارپرداز در یک ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎنی

یک ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎنی در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ :عناوین استخدام:۱٫ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﺳﻨﺎد ﭘﺰﺷﻜﯽ٢. اﻧﺒﺎردار ۳٫ ﻛﺎرﭘﺮداز ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ۸ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/17770

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*