خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﺳﭙﺎداﻧﺎ

استخدام ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﺳﭙﺎداﻧﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﺳﭙﺎداﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮاﻓﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎى ذﯾﻞ استخدام می نماید: استخدام گرافیست شرایط استخدام:  …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/17772

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*