خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ اﺗﺤﺎد ﻧﺎم آوران ﭘﺎرت

استخدام ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ اﺗﺤﺎد ﻧﺎم آوران ﭘﺎرت

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ اﺗﺤﺎد ﻧﺎم آوران ﭘﺎرت ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﻓﺮوش ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ۵ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﭘﺨﺶ ﻣﻮادﻏﺬایی و ﺷﻮﻨﺪه بهداشتی ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻓﺮوش ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎس : ۳۶۵۱٢٢۳۴ ﻫﻤﻪ روزه ۱۷ اﻟﯽ ۹ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/17773

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*