خانه / استخدام و بازار کار / استخدام حسابدار و پذیرش در ﻫﺘﻞ ﻣﻴﺎمی

استخدام حسابدار و پذیرش در ﻫﺘﻞ ﻣﻴﺎمی

ﻫﺘﻞ ﻣﻴﺎمی ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺷﮕﺮ آﻗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻫﺘﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. آدرس محل استخدام:  اﻣﺎم رﺿﺎ ۳۵ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/17795

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*