خانه / استخدام و بازار کار / استخدام کارمند جهت ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ واردات و ﺻﺎدرات

استخدام کارمند جهت ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ واردات و ﺻﺎدرات

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ واردات و ﺻﺎدرات ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ادارى و دﻓﺘﺮى از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ officeدﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . آدرس محل استخدام: ﺑﻠﻮار آزادى – ﺑﺮج ا …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/17804

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*