خانه / جالب و خواندنی / عکس هایی وحشتناک از جنایتکاران (+۱۶)

عکس هایی وحشتناک از جنایتکاران (+۱۶)

ظاهر هیچکس برهانی برای قضاوت درباره باطنش نیست. چه بسا پری روهایی که شیطان صفت هستند و زشت چهره هایی که قلب شان مثل شیشه شفاف و مثل آب ، زلال است.

با این حال گاهی هم پیش می آید که چهره و باطن کسی ، یکی می شوند مثل سوژه هایی دیلی میل که مجرمان آمریکایی هستند و چهره شان هم مثل درون شان ترسناک است. شرح عکس هر یک از این مجرمان ، نامی است که به آن معروف شده اند.

 

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش

معروف به کله گود

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش

معروف به “مردی که پیشانی اش را ماشین کرد ”

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به پسر طلایی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به ترسان از زنبور

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به قاچاقچی کوک ( کوکائین)

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به مرد تتویی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به شیطان بدصدا

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به گالوم ( جن فیلم ارباب حلقه ها)

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به ولگرد

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به دماغ آویزون

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به بانوی دورو

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به مست خوش قیافه

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به دزد دریایی آمریکایی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به دلقک

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به مو شیطانی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به بابابزرگ منحرف

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به معتاد آشغالی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به ماشین سلاخی تک چشم

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به زبان ماری

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به “کی می خواد بغلش کنه ”

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به همیشه پشیمان

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به نازی کبودچشم

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف چشم شور

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به حناغ گرفته

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به کابوس چشم سفید

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به کتک خور خوشحال

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به مامان بزرگ قاتل

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به بدسیرت

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به باب منحرف

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به خون آشام

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به مو مسخره

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به بدسیرت دو

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به کله حبابی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به کله اردکی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به تنبل

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به مرد تتویی

یک نظر ثبت شده

  1. قیافه گالوم وباب منحرف خیلی بامزه اس.
    ولگردم بدک نیس بیچاره

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*