خانه / جالب و خواندنی / عکس هایی وحشتناک از جنایتکاران (+۱۶)

عکس هایی وحشتناک از جنایتکاران (+۱۶)

ظاهر هیچکس برهانی برای قضاوت درباره باطنش نیست. چه بسا پری روهایی که شیطان صفت هستند و زشت چهره هایی که قلب شان مثل شیشه شفاف و مثل آب ، زلال است.

با این حال گاهی هم پیش می آید که چهره و باطن کسی ، یکی می شوند مثل سوژه هایی دیلی میل که مجرمان آمریکایی هستند و چهره شان هم مثل درون شان ترسناک است. شرح عکس هر یک از این مجرمان ، نامی است که به آن معروف شده اند.

 

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش

معروف به کله گود

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش

معروف به “مردی که پیشانی اش را ماشین کرد ”

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به پسر طلایی

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به ترسان از زنبور

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به قاچاقچی کوک ( کوکائین)

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به مرد تتویی

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به شیطان بدصدا

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به گالوم ( جن فیلم ارباب حلقه ها)

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به ولگرد

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به دماغ آویزون

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به بانوی دورو

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به مست خوش قیافه

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به دزد دریایی آمریکایی

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به دلقک

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به مو شیطانی

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به بابابزرگ منحرف

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به معتاد آشغالی

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به ماشین سلاخی تک چشم

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به زبان ماری

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به “کی می خواد بغلش کنه ”

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به همیشه پشیمان

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به نازی کبودچشم

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف چشم شور

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به حناغ گرفته

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به کابوس چشم سفید

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به کتک خور خوشحال

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به مامان بزرگ قاتل

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به بدسیرت

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به باب منحرف

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به خون آشام

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به مو مسخره

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به بدسیرت دو

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به کله حبابی

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به کله اردکی

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به تنبل

عکس قاتل زندگی در آمریکا اراذل و اوباش
معروف به مرد تتویی

یک نظر ثبت شده

  1. قیافه گالوم وباب منحرف خیلی بامزه اس.
    ولگردم بدک نیس بیچاره

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*