خانه / استخدام و بازار کار / استخدام کارمند تور و مدیر فنی در ﺷﺮکت ﻣﺴﺎﻓﺮتی و ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎیی

استخدام کارمند تور و مدیر فنی در ﺷﺮکت ﻣﺴﺎﻓﺮتی و ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎیی

ﺷﺮکت ﻣﺴﺎﻓﺮتی و ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎیی اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. شرایط استخدام: •ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻮر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ• ﻣﺪﯾﺮﻓﻨﯽ ﺑﻨﺪ ب ﻓﻘﻂ ﺣﻀﻮرى• ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻ• ﺧﺪﻣﺘ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/17897

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*