خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﺷﺮﮐﺖ ون ﮔﺴﺘﺮ

استخدام ﺷﺮﮐﺖ ون ﮔﺴﺘﺮ

ﺷﺮﮐﺖ ون ﮔﺴﺘﺮ (ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺠﻤﺎدى ) ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻓﺮوش ﺧﻮد در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎنﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪشرایط استخدام:۱-   وﯾﺰﯾﺘﻮر ﻓﺮوش ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ۲-   وﯾﺰﯾﺘﻮر ﻋﻤ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/17906

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*