خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﺷﺮکت ﭘﺎک ﺻﺒﺎ ﺷﺮق

استخدام ﺷﺮکت ﭘﺎک ﺻﺒﺎ ﺷﺮق

ﺷﺮکت ﭘﺎک ﺻﺒﺎ ﺷﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه بهداشتی از اﻓﺮاد ذﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎرى دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:شرایط استخدام:۱- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﺎﻧﻢ- ۳ ﻧﻔﺮ۲- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش ﺣﻀﻮرى- آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻢ ۵ﻧﻔﺮ۳- راﻧﻨﺪه ﻫﻤﺮ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/17952

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*