خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻦ ﺳﺎز ﺗﺮﺑﺖ

استخدام ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻦ ﺳﺎز ﺗﺮﺑﺖ

ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوى اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۷ ﺳﺎل استخدام می شود. استخدام مهندس عمران رﺳﺎﻟﺖ ۸۱ (ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺪان ﺑﺎر ﻧﻮﻏﺎن) ﭼﻬﺎرراه اول ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﻧﺘﻬﺎى ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺮوژه …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/17996

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*