خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﺷﺮکت دارو ﺳﺎزی ﺑﺎریچ اﺳﺎﻧﺲ

استخدام ﺷﺮکت دارو ﺳﺎزی ﺑﺎریچ اﺳﺎﻧﺲ

ﺷﺮکت دارو ﺳﺎزی ﺑﺎریچ اﺳﺎﻧﺲ در راﺳﺘﺎى ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ (ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ، ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻴﻤﻪ ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ، ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب )از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان استخدام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .است …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18094

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*