خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﮔﺎﻟﺮى ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ

استخدام ﮔﺎﻟﺮى ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ

ﻫﻤﮑﺎر آﻗﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ استخدام می شود.استخدام کاردان معماری یا طراحی داخلیشرایط استخدام:١-ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﻌﻤﺎرى ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ٢- داﺷﺘﻦ وﺳﻴ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18178

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*