خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﮐﺎرﭘﺮداز در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻤﻪ

استخدام ﮐﺎرﭘﺮداز در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻤﻪ

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﭘﺮداز آﻗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ داراى ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﮑﻠﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻤﻪ استخدام می شود. آدرس محل استخدام: اﺣﻤﺪآﺑﺎد، اﺑﺘﺪاى ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻢ، ﺳﻤﺖ ﭼﭗ درب اول، ﻃﺒﻘﻪ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18229

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*