خانه / استخدام و بازار کار / استخدام بازاریاب در ﺷﺮکت کندو

استخدام بازاریاب در ﺷﺮکت کندو

ﺷﺮکت کندو ﻧﻤﺎینده اﻧﺤﺼﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺎى دوﻏﺰال، ژﯾﻠﺖ، ﺑﺮﻧﺞ ﻓﻼح، راﻓﻮﻧﻪ، ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﭘﺎرﺳﻴﻼ و … ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش ﺑﺎزارﯾﺎب ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ مزایای استخدامی: ﺣﻘﻮق ﺛﺎ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18232

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*