خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﺷﺮکت ﺗﻮﻟﻴﺪی تشک ﺑﺴﺘﺎ

استخدام ﺷﺮکت ﺗﻮﻟﻴﺪی تشک ﺑﺴﺘﺎ

ﺷﺮکت ﺗﻮﻟﻴﺪی تشک ﺑﺴﺘﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎى ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪاﻓﺮاد زﯾﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:شرایط استخدام:١- ﮐﺎدر ﻓﺮوش در ﻣﺤﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎى ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ٢- وﯾﺰﯾﺘﻮر ﻫﺘﻠﯽ٣- وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺗﻠﻔﻨﯽ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18234

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*