خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺳﺮﺧﺲ

استخدام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺳﺮﺧﺲ

اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻴﺮوی کار در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺳﺮﺧﺲ •(آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻢ )•ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪارى ، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ• آﺷﭙﺰﻓﺮﻧﮕﯽ• ﺳﺎﻻد زن ﺣﺮﻓﻪ اى• ﺗﺨﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ• ﺳﺎﻟ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18236

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*