خانه / استخدام و بازار کار / استخدام کارشناس فعال در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

استخدام کارشناس فعال در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ واﺣﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد تلفن تماس جهت استخدام: ٠٩١۵٢۴١۴١٢۴ …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18259

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*