خانه / استخدام و بازار کار / استخدام نیرو در پیک ﻣﻮﺗﻮری ﺷﻬﺎب

استخدام نیرو در پیک ﻣﻮﺗﻮری ﺷﻬﺎب

پیک ﻣﻮﺗﻮری ﺷﻬﺎب ﺗﻌﺪادى ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﺑﺎ درآﻣﺪ ۵٠ اﻟﯽ ٧٠ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ تلفن تماس جهت استخدام:  ٠٩١۵٨١٠٨۶٠۶ …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18290

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*