خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ویزیتور ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

استخدام ویزیتور ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ویزیتور ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻ استخدام می شود. تلفن تماس جهت استخدام:  ٠٩١٢٠٢۶۵٢۶٠ – ٠٩٣۵٩۵۵۵٠٠٣ …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18292

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند %s *

*