خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ویزیتور در ﭘﺨﺶ ﺳﺮاﺳﺮی دارو

استخدام ویزیتور در ﭘﺨﺶ ﺳﺮاﺳﺮی دارو

ﭘﺨﺶ ﺳﺮاﺳﺮی دارو وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ مزایای استخدام: ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر (ﺑﺪون ﺷﺮط ﻓﺮوش) + ١۵٠ﻣﺰاﯾﺎ +ﺑﻴﻤﻪ + ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ آدرس محل استخدام: آزادى ١٢٧ ﮐﻮﭼﻪ ﺳﻮم ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻼ …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18305

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*