خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﺷﺮکت ﺷﻴﻤﻴﺎیی رازی

استخدام ﺷﺮکت ﺷﻴﻤﻴﺎیی رازی

ﺷﺮکت ﺷﻴﻤﻴﺎیی رازی اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :شرایط استخدام:  ١- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮوش  ٢- وﯾﺰﯾﺘﻮر ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ  از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎى ذﯾﻞ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣ …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18307

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*