خانه / استخدام و بازار کار / استخدام مسئول دفتر در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎى آﺑﯽ

استخدام مسئول دفتر در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎى آﺑﯽ


ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎى آﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ۵ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﺗﻠﻔﻦ تماس جهت استخدام : ٣۶٢٣٢۴۴٠ …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18334

چگونه یک رینگ اسپرت مناسب برای خودرو انتخاب کنیم؟

مقایسه پژو پارس LX TU5 با سورن ELX EF7

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*