خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻧﺪاﻧﭙﺰشکی دﻧﺘﺎپ

استخدام ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻧﺪاﻧﭙﺰشکی دﻧﺘﺎپ

ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻧﺪاﻧﭙﺰشکی دﻧﺘﺎپ اﺳﺘﺨﺪام میکند : ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ اى ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ٣ ﺳﺎل دوﺷﻴﻔﺖ، ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﮑﻔﯽ استخدام می شود . روﺑﻪ روى ﭼﻤﺮان ١١ تلفن تماس جهت استخدا …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18335

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*