خانه / استخدام و بازار کار / استخدام جهت ﺷﺮکت ﻣﺰﻣﺰ

استخدام جهت ﺷﺮکت ﻣﺰﻣﺰ

اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮکت ﻣﺰﻣﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ادارى ﺧﻮد از ﺗﻌﺪادى ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ٣ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرى دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. استخدام کارشناس مسلط به کام …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18433

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*