خانه / بورس و سهام / کسب 7 هزار میلیارد ریال سود انباشته پایان دوره “وصندوق”

کسب 7 هزار میلیارد ریال سود انباشته پایان دوره “وصندوق”

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 91 معادل 7 هزار و 74 میلیارد و 101 میلیون ریال سود انباشته در حسابهای خود منظور کرد.

سنا ،شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 91 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

 این شرکت در نیمه نخست سال مالی جاری معادل چهار هزار و 796 میلیارد و 147 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری داشت.

از درآمد این شرکت هزینه های عمومی،اداری کسر شد و سود عملیاتی دوره به چهار هزار و 775 میلیارد و 13 میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی دوره هزینه های مالی کسر و خالص درآمدهای متفرقه به آن اضافه شد و معادل چهار هزار و 876 میلیارد و 960 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 677 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده شد.

گفتنی است به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 7 هزار و 74میلیارد و 101 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*