خانه / آخرین اخبار / احادیث زیبا و آموزنده امام حسن عسکری علیه السلام

احادیث زیبا و آموزنده امام حسن عسکری علیه السلام

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : عَلاماتُ المُؤمِنِ خَمسٌ . . . و زِیارَهُ الأربَعینَ . . . ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :مؤمن پنج نشانه دارد . . . و یکى از آنها زیارت روز اربعین است . . . .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : خَصلَتانِ لَیسَ فَوقَهُما شَى ءٌ : الإیمانُ بِاللّه ِ و نَفعُ الإخوانِ ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزى نیست : ایمان به خدا و سود رساندن به برادران .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : جُعِلَتِ الخَبائِثُ فی بَیتٍ و جُعِلَ مِفتاحُهُ الکِذبَ ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :همه پلیدى ها را در خانه اى نهادند و کلید آن دروغ است .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : إتَّقُوا اللّه َ و کُونوا لَنا زَینا و لاتَکوُنوا عَلَینا شَینا ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :تقواى الهى پیشه کنید و مایه زینت ما باشید ، نه مایه سرشکستگى ما .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : خَیرُ إخوانِکَ مَن نَسِىَ ذَنبَکَ و ذَکَرَ إحسانَکَ إلَیهِ ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :بهترین برادر تو کسى است که خطایت را فراموش کند و احسان تو را به خود ، به یاد آورد .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : مَن وَعَظَ أخاهُ سِرّا فَقَد زانَهُ و مَن وَعَظَهُ عَلانِیَهً فَقَد شانَهُ ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :هر که برادرش را در خلوت پند دهد ، او را آراسته است ، و هر کس برادرش را در جمع پند دهد ، او را سرشکسته کرده است .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : لَیسَ مِنَ الأدَبِ إظهارُ الفَرَحِ عِندَ المَحزونِ ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :شادمانى کردن در نزد غمدیده ، بى ادبى است .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : بِئسَ العَبدُ عَبدا یَکونُ ذا وَجهَینِ و ذا لِسانَینِ ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :چه بد بنده اى است آن که دورو و دو زبان باشد .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : مَن کانَ الوَرَعُ سَجِیَّتَهُ و الکَرَمُ طَبیعَتَهُ و الحِلمُ خُلَّتَهُ ، کَثُرَ صَدیقُهُ ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :کسى که پارسایى خوى او ، بخشندگى طبیعت او و بردبارى خصلت او باشد ، دوستانش زیاد شوند .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری زندان بان هاى امام عسکرى علیه السلام در جواب صالح بن وصیف : ما نَقولُ فی رَجُلٍ یَصومُ نَهارَهُ و یَقُومُ لَیلَهُ کُلَّهُ ، لا یَتَکلَّمُ و لایَتَشاغَلُ بِغَیرِ العِبادَهِ ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

زندان بان هاى امام عسکرى علیه السلام در جواب صالح بن وصیف :چه بگوییم در باره کسى که روزها را روزه مى گیرد و تمام شب را به عبادت به سر مى آورد و جز به عبادت سخنى نمى گوید و به کارى نمى پردازد .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : إیّاکَ و الإذاعَهَ و طَلَبَ الرِّئاسَهِ ، فَإنَّهُما یَدعُوانِ إلَى الهَلَکَهِ ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :از افشاى اسرار و ریاست طلبى بپرهیز که این دو [آدمى را] به هلاکت مى کشانند .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : إنَّ الوصولَ إلَى اللّه ِ سَفَرٌ لایُدرَکُ إلاّ بِامتِطاءِ اللَّیلِ ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :وصال خداوند سفرى است که جز با مرکب شب زنده دارى به دست نمى آید .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : التَّواضُعُ نِعمَهٌ لایُحسَدُ عَلَیها ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :فروتنى نعمتى است که بر آن حسد نبرند .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : مَن رَکِبَ ظَهَر الباطِلِ نَزَلَ بِهِ دارَ النَّدامَهِ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :هر که بر مرکب باطل نشیند، در سراى پشیمانى فرودش آورد.

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : إذا نَشِطَتِ القُلوبُ فأودِعُوها وإذا نَفَرَت فَوَدِّعوها؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :دل چون در نشاط است (معرفت) را به آن واسپارید، و چون در گریز است آن را واگذارید.

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام عسکرى علیه السلام : مَن تعدّى فی طَهورِهِ کانَ کَناقِضِهِ؛ زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

امام عسکرى علیه السلام :هر که در مصرف آب (وضو و غسل) زیاده روى کند، مانند کسى است که وضو و غسل خود را باطل کند .

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری  امام حسن عسکرى علیه السلام : عَلاماتُ المُؤمِنِ خَمسٌ: … وَ الجَهرُ بـِ «بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ»؛

نشانه هاى مؤمن پنج چیز است: … و بلند گفتن بسم اللّه الرحمن الرحیم. زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری  امام حسن عسکرى علیه السلام : نَظَرَ اَمیرُ المُؤمِنینَ عَلىٌّ علیه السلام اِلى رَجُلٍ فَرَأى اَ ثَرَ الْخَوفِ عَلَیْهِ ، فَقالَ : ما بالُکَ ؟ قالَ : اِنّى اَخافُ اللّه َ ، قالَ : یا عَبْدَ اللّه ِ ، خَفْ ذُنوبَکَ ، وَ خَفْ عَدْلَ اللّه ِعَلَیْکَ فى مَظالِمِ عِبادِهِ ، وَ اَطِعْهُ فیما کَلَّـفَکَ وَ لا تَعْصِهِ فیما یُصْلِحُکَ ثُمَّ لا تَخَفِ اللّه َ بَعْدَذلِکَ فَاِنَّهُ لا یَظْلِمُ اَحَدا ، وَ لا یُعَذِّبُهُ فَوقَ استِحقاقِهِ اَبَدا ، اِلاّ اَنْ تَخافَ سوءَ الْعاقِبَهِ بِاَنْتَغَیَّرَ اَو تَبَدَّلَ ، فَاِنْ اَرَدْتَ اَنْ یُؤمِنَکَ اللّه ُ سوءَ الْعاقِبَهِ فَاعْلَم اَنَّ ما تَأتیهِ مِنْ خَیْرٍفَبِفَضْلِ اللّه ِ وَ تَوفیقِهِ ، وَ ما تَأتیهِ مِنْ شَرٍّ فَبِاِمهالِ اللّه ِ وَ اِنْظارِهِ اِیّاکَ وَ حِلْمِهِ عَنْکَ ؛

امیر مؤمنان على علیه السلامبه مردى نگریستند و در چهره او نشانه ترس دیدند.به او فرمودند: در چه حالى؟ گفت: از خدا مى ترسم. فرمودند: «اى بنده خدا!از گناهانت و از عدالت خدا درباره ظلم هایى که به بندگان خدا کرده اى بترس و خدا رادر آنچه تو را موظّف نموده، پیروى کن و از او در آنچه صلاح تو درآن است، نافرمانىنکن. پس از آن، از خدا نترس؛ زیرا او به هیچ کس ظلم نمى کند و هرگز کسى را بیش ازاستحقاقش مجازات نمى کند. مگر این که نگران عاقبت بد باشى، به این که سرنوشت،دگرگون شود و تغییر یابد. پس اگر خواستى از عاقبت بد درامان باشى، بدان هر خیرىکه به تو مى رسد، از لطف خدا و توفیق اوست و هر شرّى به تو مى رسد، به جهت مهلتدادن خدا به تو و بردبارى اش درباره توست». زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری امام حسن عسکرى علیه السلام : کَفاکَ اَدَبا تَجَـنُّـبُکَ ما تَـکْرَهُ مِنْ غَیْرِکَ؛

براى ادب تو همین بس که آنچه را از دیگران نمى پسندى، از آن دورى کنى. زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری  امام عسکرى علیه السلام: إِنَّ الْمُؤْمِنَ نَعْرِفُهُ بِسیماهُ، وَ نَعْرِفُ الْمُنافِقَ بِمیسَمِهِ؛

مؤمن را از سیمایش مى شناسیم و منافق را از نشانه هایش. زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری  امام حسن عسکرى علیه السلام: فى تفسیر قوله تعالى «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْنا» قالَ: قُولُوالِلنّاسِ کُلِّهُمْ حُسْنا مُؤمِنِهُمْ وَ مُخالِفِهُمْ، أمّا المؤمِنونَ فَیَبْسُطُ لَهُمْ وَجْهَهُ وَ أمّاالْمُخالِفونَ فَیُکَلِّمُهُمْ بِالْمُداراهِ لاِجْتِذابِهِمْ اِلىَ الاْیمانِ. فَاِنِ استَتَرَ مِنْ ذلِکَ بِکفِّشُرورِهمْ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ اِخْوانِهِ المُؤمِنینَ؛

در تفسیر آیه «با مردم به زبان خوش سخن بگویید» فرمود: یعنى با همهمردم، چه مؤمن و چه مخالف، به زبان خوش سخن بگویید. مؤمن، به هم مذهبان، روىخوش نشان مى دهد و با مخالفان، با مدارا سخن مى گوید تا به ایمان، جذبشوند و حتّى اگر نشدند، با این رفتار، از بدى هاى آنان در حقّ خود و برادرانمؤمنش، پیشگیرى کرده است. زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری اَلإشراکُ فِی النّاسِ أخفى مِن دَبیبِ النَّملِ عَلَى المِسحِ الأسوَدِ فی اللَّیلَهِ المُظلِمَهِ؛

شرک آورى در میان مردم ، از جنبش مور بر پلاس سیاه در شب تار ، پنهان تر است.

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری حُبُّ الأبرارِ لِلأبرارِ ثَوابٌ لِلأبرارِ وحُبُّ الفُجّارِ لِلأبرارِ فَضیلَهٌ لِلأبرارِ؛

محبّت نیکان به نیکان ، ثوابى براى نیکان است و محبّت بَدان به نیکان ، فضیلتى براى نیکان است.

—————-

زندگینامه امام حسن عسکری پیامک شهادت امام حسن عسکری احادیث حسن عسکری مِنَ الجَهلِ الضِّحکُ مِن غَیرِ عَجَبٍ؛

خنده بیجا از نادانى است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*