خانه / بورس و سهام / افزایش سودآوری در 2 شرکت سرمایه گذاری از محل فروش سرمایه گذاری ها

افزایش سودآوری در 2 شرکت سرمایه گذاری از محل فروش سرمایه گذاری ها

شرکت سرمايه گذاري ملي ايران با 290 میلیارد تومان در اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای9 ماهه منتهی به 31 شهریور 92 برای هر سهم مبلغ 529 ریال سود خالص محقق کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته از افزایش 52 درصدی برخوردار بوده است.

“ونیکی” که در دوره مورد بررسی افزایش 24 درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها، 443 درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها، 35 درصدی سود حاصل از سایر فعالیت ها، 49 درصدی سود عملیاتی و 34 درصدی سود انباشته پایان دوره را تجربه کرده است از واگذاری های دوره مورد بررسی بیش از 34 میلیارد تومان (معادل 32 درصد) سود کسب کرده است.

از سوی دیگر شرکت 32 میلیارد و 500 میلیون تومانی سرمایه گذاری پردیس در دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 92 برای هر سهم مبلغ 671 ریال سود خالص محقق نموده که در مقایسه با گزارش دوره مشابه سال مالی گذشته افزایش چشمگیر 201 درصدی داشته است.

“پردیس” در دوره 9 ماهه افزایش 69 درصدی در سود حاصل از سرمایه گذاری ها، 436 درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها، 194 درصدی جمع درآمدها، 202 درصدی سود عملیاتی و سود انباشته در پایاین دوره را به ثبت رسانه است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*