خانه / آخرین اخبار / شکنجه‌گران معروف ساواک + عکس

شکنجه‌گران معروف ساواک + عکس

در روز چهارم بهمن ۱۳۵۰ به دستور محمدرضا پهلوی، مجموعه ای تحت عنوان «کمیته مشترک ضد خرابکاری» در محل زندان موقت اطلاعات شهربانی تشکیل شد. این کمیته ازآن پس ،مامور مواجهه مستقیم با فعالیت هایی بود که بر علیه رژیم شاهنشاهی ودرراستای براندازی آن صورت می گرفت. تصاویری که پیش روی دارید،جلوه هایی از فعالیت ومسئولان این نهاد را در خود دارد.
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۱-نمایی از حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک که هم اینک به موزه عبرت ایران مبدل شده است
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۲-نعمت الله نصیری که در دوره ریاست وی بر ساواک، کمیته مشترک ضد خرابکاری تاسیس شد
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۳-نمایی از کنفرانس مطبوعاتی پرویز ثابتی «معروف به مقام امنیتی»که در محل کمیته مشترک ضد خرابکاری انجام شد
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۴–نمایی از کنفرانس مطبوعاتی پرویز ثابتی «معروف به مقام امنیتی»که در محل کمیته مشترک ضد خرابکاری انجام شد
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۵-عکس یادگاری شکنجه گران کمیته مشترک.از راست:بهمن نادری پور معروف به تهرانی، شهاب مدیر کل اداره چهارم ساواک، مصطفی هیراد معروف به مصطفوی و رضا عطار پور مجرد معروف به دکتر حسین زاده!
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۶-محمد علی شعبانی معروف به «حسینی» از شکنجه گران کمیته مشترک ضد خرابکاری
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۷-نمایی بازسازی شده از صحنه‌های شکنجه محمد علی شعبانی معروف به «حسینی»از شکنجه گران کمیته مشترک ضد خرابکاری
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۸- نمایی بازسازی شده از صحنه های شکنجه که در محل کمیته مشترک ضد خرابکاری انجام می‌شد
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۹- نمایی بازسازی شده از صحنه های شکنجه که در محل کمیته مشترک ضد خرابکاری انجام می‌شد
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۱۰-درگیری مردم با عوامل ارتش در اطراف کمیته مشترک ضدخرابکاری در ۲۱ بهمن ۵۷
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۱۱- درگیری مردم با عوامل ارتش در اطراف کمیته مشترک ضدخرابکاری در ۲۱بهمن ۵۷
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۱۲- لحظه تسخیر کمیته مشترک ضدخرابکاری توسط مردم انقلابی در ۲۱بهمن ۵۷
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۱۳-نمایی از خانه سرهنگ زیبایی از شکنجه گران کمیته مشترک ضد خرابکاری که بخشی ازاسناد وتجهیزات این کمیته به آنجا انتقال یافته بود
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۱۴-نعمت الله نصیری رئیس سابق ساواک پس از دستگیری به دست مردم در۲۱ بهمن ۵۷
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۱۵-نمایی از محاکمه «تهرانی»و«آرش»دوتن از شکنجه گران کمیته مشترک ضد خرابکاری که توسط آیت الله محمدی گیلانی انجام شد
محمدعلی شعبانی عکس نعمت الله نصیری شکنجه ساواک رئیس ساواک جنایات ساواک

۱۶- نمایی از محاکمه «تهرانی»و«آرش»دوتن از شکنجه گران کمیته مشترک ضد خرابکاری که توسط آیت‌الله محمدی گیلانی انجام شد

 

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*