خانه / توریستی / قیمت تور زمستانه کیش + آفر تور کیش و لحظه آخری

قیمت تور زمستانه کیش + آفر تور کیش و لحظه آخری

تور کیش را بجرات می توان نخستین مقصد گردشگری ایران نامید .مسافرین تور کیش همه روزه توسط دهها پرواز چارتری و سیستمی به مقصد این جزیره در حرکت هستند.  قیمت تور کیش در موقعیتها و زمانهای مختلف متفاوت است .

تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیش

تور کیش ویژه دو شب و سه روز ( بهمن ۹۴ ):

هرشب اضافیهر نفر
در اتاق ۱ تخته
هر نفر
در اتاق ۲ تخته
درجه هتلنام هتل
۵۵,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشسوئیت محوطه ارم
۵۵,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشپانیذ
۷۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشتاپ رز
۷۰,۰۰۰۴۶۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشسارا
۷۰,۰۰۰۴۶۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشآریان
۵۵,۰۰۰۴۶۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشآنا
۶۵,۰۰۰۴۹۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشآرامیس
۷۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشلوتوس
۱۳۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشگراند
۷۵,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشارم بزرگ
۱۲۵,۰۰۰۵۶۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشصدف
۱۴۰,۰۰۰۶۲۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشفلامینگو
۱۱۰,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیششایگان
۸۵,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشهلیا
۱۰۰,۰۰۰۶۹۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیششایان
۲۷۰,۰۰۰۶۹۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشداریوش
۲۹۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشسورینت مریم
۲۱۰,۰۰۰۸۱۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشپارمیس
۲۳۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشایران
۲۹۰,۰۰۰۸۵۰,۰۰۰تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیشمارینا پارک
  قیمت ها به تومان میباشندتور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیش

 

 • تور کیش ۱۷ بهمن ۹۴ ۴۳۰,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۱۷ بهمن ۹۴ الی ۱۹ بهمن ۹۴ زاگرس
 • تور کیش ۲۱ بهمن ۹۴ ۷۷۵,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۲۱ بهمن ۹۴ الی ۲۴ بهمن ۹۴ کیش ایر
 • تور کیش ۱۸ بهمن ۹۴ ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۱۸ بهمن ۹۴ الی ۲۰ بهمن ۹۴ زاگرس
 • تور کیش بهمن ۹۴ (از اصفهان) ۵۱۰,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۰۲ بهمن ۹۴ الی ۳۰ بهمن ۹۴ زاگرس
 • تور کیش ۱۱ بهمن ۹۴ (۵*) ۷۴۰,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۱۱ بهمن ۹۴ الی ۱۳ بهمن ۹۴ کیش ایر
 • تور کیش زمستان ۹۴ ۴۸۵,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۲۸ دى ۹۴ الی ۱۵ بهمن ۹۴ زاگرس
 • تور کیش ۱۲ بهمن ۹۴ ۴۲۰,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۱۲ بهمن ۹۴ الی ۱۴ بهمن ۹۴ زاگرس
 • تور کیش ۱۸ بهمن ۹۴ ۴۱۰,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۱۸ بهمن ۹۴ الی ۲۰ بهمن ۹۴ زاگرس
 • تور کیش ۱۱ بهمن ۹۴ ۴۳۵,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۱۱ بهمن ۹۴ الی ۱۳ بهمن ۹۴ زاگرس
 • تور کیش ۲۰ بهمن ۹۴ ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۳ شب از ۲۰ بهمن ۹۴ الی ۲۳ بهمن ۹۴ زاگرس
 • تور کیش زمستان ۹۴ ۴۴۰,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۲۷ دى ۹۴ الی ۱۵ بهمن ۹۴ زاگرس
 • تور کیش بهمن ۹۴ ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۰۱ بهمن ۹۴ الی ۳۰ بهمن ۹۴ زاگرس
 • تور کیش ۱۲ بهمن ۹۴ ۴۴۰,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۱۲ بهمن ۹۴ الی ۱۴ بهمن ۹۴ تابان
 • تور کیش ۱۸ بهمن ۹۴ ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۱۸ بهمن ۹۴ الی ۲۰ بهمن ۹۴ زاگرس
 • تور کیش بهمن ۹۴ (از شیراز) ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲ شب از ۰۳ بهمن ۹۴ الی ۳۰ بهمن ۹۴ آسمان
تور لحظه آخری تور کیش تور زمستانی تور دقیقه 90 تور ارزان کیش اخبار کیش

آفر تور کیش از تهران (تور دقیقه نود ۹۰ کیش)

                                              ۲شب و ۳روز  /  ۳شب و ۴روز
هتل داریوش *۵   (ورود ۹/ بهمن)               ۸۳۰٫۰۰۰ / ۱٫۰۴۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل مریم ۵*      (ورود ۱۵/ بهمن)             ۷۹۵٫۰۰۰ /  ۹۹۵٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل پارمیس ۵*(ناهار)  (ورود ۹/ بهمن)             ۸۴۰٫۰۰۰ / ۱٫۰۹۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل ایران ۵*(ناهار)  (ورود ۱۰/ بهمن)             ۸۸۰٫۰۰۰ / ۱٫۱۵۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل مارینا ۵*(ناهار)  (ورود ۹/ بهمن)               ۹۹۰٫۰۰۰ / ۱٫۲۸۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل پارمیدا ۵*  (ورود ۹/ بهمن)                       ۶۹۵.۰۰۰ / ۷۹۵٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل شایان ۵* (ورود ۱۰/ بهمن)                      ۶۸۰.۰۰۰ / ۸۶۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل شایگان ۵* (ورود ۹/ بهمن)                      ۷۱۰٫۰۰۰ / ۸۹۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل صدف ۴*(ناهار) (ورود ۹/ بهمن)            ۶۹۰٫۰۰۰ / ۸۷۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل فلامینگو۴* (ورود ۹/ بهمن)              ۸۶۰٫۰۰۰/۶۹۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل هلیا۴* (ورود ۹/ بهمن)                     ۶۷۰٫۰۰۰/ ۷۸۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل ارم۴* (ورود ۹/ بهمن)                        ۶۶۰٫۰۰ /۷۹۵٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل آریان۴* (ورود ۹/ بهمن)                   ۶۶۰٫۰۰۰ / ۷۹۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل گاردنیا۴* (ورود ۱۰/بهمن)                   ۶۴۰٫۰۰۰ / ۷۷۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل گراند۴*(ناهار) (ورود ۹/بهمن)            ۶۹۰٫۰۰۰ / ۷۵۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل آرامیس۴*(ناهار) (ورود ۹/بهمن)          ۷۲۰٫۰۰۰ / ۸۸۵٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل آرامش۳*(ناهار) (ورود ۹/ بهمن)          ۶۸۰٫۰۰۰/ ۸۵۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل پارسیان۳*(ناهار) (ورود ۹/بهمن)          ۶۵۰٫۰۰۰ /۷۸۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل جام جم۳*(ورود ۲۸/ دی)               ۴۹۰٫۰۰۰ / ۵۹۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل سارا۳* (ورود /دی)                  ۴۸۰٫۰۰۰ / ۵۷۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل سان رایز۳* (ورود ۱۷/ دی)           ۵۲۰٫۰۰۰ /۶۴۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل سیمرغ۳* (ورود ۱۲/ بهمن)          ۵۶۰٫۰۰۰ / ۶۹۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل شباویز۳* (ورود ۲۶/ دی)             ۴۶۰٫۰۰۰ / ۴۹۵٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل آرا۳* (ورود ۱۶/ بهمن)                ۵۶۰٫۰۰۰ / ۶۶۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل لوتوس۳*(ناهار) (ورود ۹/ بهمن)        ۶۷۰٫۰۰۰ / ۷۳۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل آنا۳*(ناهار) (ورود ۱۱/ بهمن)             ۶۴۰٫۰۰۰ / ۷۸۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل تماشا۳*(ناهار)(ورود ۹/ بهمن)            ۶۵۰٫۰۰۰ / ۷۱۰٫۰۰۰

……………………………………………………………………………

هتل ارم۳* (ورود ۱۱/ بهمن)                 ۵۶۰٫۰۰۰ / ۶۵۰۰٫۰۰۰

…………………………………………………………………………..

 

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*