خانه / زندگی بهتر / حد نهایی مشخص قرآن برای زینت و آراستگی

حد نهایی مشخص قرآن برای زینت و آراستگی

فطرت انسانی زیبایی طلب و جویای آراستگی ظاهر و جمال است. از طرفی مطابق آموزه های دینی حتی آراستگی و تهذیب باطن نیز بی ارتباط با ظاهر انسان نیست. هرچند آراستگی باطنی با رعایت آداب اخلاق اسلامی و آراستگی ظاهری با پوشش مناسب فراهم می گردد. اسلام به مساله پوشش و لباس و ظاهر اهمیت ویژه ای داده هرچند با تمام اهمیت لباس تقوی را که لباسی باطنی و پوششی درونی و معنوی است برتر می شمارد.
لباس طریقت به تقوی بود
نه در جبه دلق خضرا بود(سعدی)
قرآن کریم هم بحث پوشش را در لابلای آیاتی که پیرامون آفرینش انسان اولیه حضرت آدم (ع) آورده است وآنرا به عنوان نعمت الهی از طرف خدا معرفی کرده و از جمله در آیه ۲۶ سوره اعراف می فرماید:
«اى فرزندان آدم! به راستى ما براى شما لباسى فرو فرستادیم که هم زشتى هاى شما را مى پوشاند و هم زینت شماست ولى جامه تقوا همانا بهتر است. این از آیتهاى خداست، باشد که پند گیرند.»
***
سه نکته:

* سفارشات خداوند به نسل بشر
پس از نقل داستان حضرت آدم، خداوند در سوره اعراف چهار بار (در این آیه و آیات ۲۷، ۳۱ و ۳۵)، فرزندان آدم ونسل بشر را خطاب قرارداده و به امورى همچون: حفظ لباس تقوا، فریب شیطان را نخوردن، در خوراکى ها و آشامیدنى ها و تجمّلات اسراف نکردن و پذیرفتن دعوت انبیاء، سفارش نموده است.

** حد قرآنی برای زینت و آراستگی
مطابق این آیه و سایر آیات قرآن، آراستن و زینت و بهره بردن از لباسهاى زیبا تا آنجا که به اسراف کشیده نشود، مانعى ندارد. قرآن می فرماید معنویّت در کنار مادّیت و تقوا در کنار زینت لازم است. وگرنه لباس مى تواند وسیله اسراف، تکبّر، فساد، خودنمایى، مدپرستى، شهوترانى، فخرفروشى و امثال آن شود.

*** اثر مستقیم پوشش و لباس بر اقتصاد و فرهنگ
لباس و پوشش تاثیر مستقیمی بر مباحث اقتصادی هم دارند. ارتباط تنگاتنگ لباس با فرهنگ جامعه و وابستگی اقتصادی آن بر صاحبان قدرت و سرمایه، متأسفانه لطمات بسیاری به الگوی مناسب و مطلوب پوشش در جامعه وارد نموده است. از طرفی مساله دیگر در مقوله لباس پدیده مد گرایی است. مدگرایی که سوغات غرب برای جوامع است، موجب تجملگرایی، مصرفگرایی مفرط و تفاخر وچشم هم چشمی و غیره می گردد که همگی اثر مستقیم بر فرهنگ و اقتصاد خواهند داشت.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*