خانه / آخرین اخبار / نتایج کامل لیگ آزادگان (دسته یک) +جدول و برنامه بازی ها

نتایج کامل لیگ آزادگان (دسته یک) +جدول و برنامه بازی ها

نتایج کامل هفته بیست و ششم لیگ آزادگان ، لیگ دسته یک فوتبال

لیگ دسته اول هفته ۲۶
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
پارسه تهران
۵
۰
پاس همدان۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۲
مس رفسنجان
۲
۱
خونه به خونه بابل۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۳
آلومنیوم هرمزگان
۰
۰
آلومنیوم اراک۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۴
خیبر خرم آباد
۱
۱
فولاد یزد۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۵
نفت مسجد سلیمان
۰
۰
شهرداری اردبیل۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۶
گل گهر سیرجان
۳
۱
صنعت نفت آبادان۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۷
ایرانجوان بوشهر
۰
۰
داماش گیلان۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۸
نساجی مازندران
۱
۰
مس کرمان۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۹
گیتی پسند
۳
۱
فجرسپاسی شیراز۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۰
ماشین سازی تبریز
۱
۱
پیکان تهران۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰

 

جدول لیگ دسته یک – آزادگان (۹۴-۹۵)

جدول رده‌بندی فوتبال دسته یک باشگاه‌های کشور
ردیفتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱
پیکان تهران
۲۶
۱۴
۱۰
۲
۳۹
۲۰
۱۹
۵۲
۲
فجرسپاسی شیراز
۲۶
۱۲
۹
۵
۲۶
۱۷
۹
۴۵
۳
خونه به خونه بابل
۲۶
۱۲
۸
۶
۲۸
۲۳
۵
۴۴
۴
مس کرمان
۲۶
۱۱
۹
۶
۲۴
۱۷
۷
۴۲
۵
ماشین سازی تبریز
۲۶
۱۰
۱۱
۵
۴۱
۳۰
۱۱
۴۱
۶
مس رفسنجان
۲۶
۸
۱۱
۷
۲۷
۲۳
۴
۳۵
۷
ایرانجوان بوشهر
۲۶
۹
۸
۹
۲۸
۳۲
۳۵
۸
نساجی مازندران
۲۶
۹
۸
۹
۲۵
۲۹
۳۵
۹
خیبر خرم آباد
۲۶
۸
۱۰
۸
۳۰
۲۷
۳
۳۴
۱۰
صنعت نفت آبادان
۲۶
۸
۱۰
۸
۲۹
۳۰
۳۴
۱۱
آلومنیوم اراک
۲۶
۶
۱۴
۶
۲۸
۲۶
۲
۳۲
۱۲
نفت مسجد سلیمان
۲۶
۶
۱۴
۶
۲۵
۲۶
۳۲
۱۳
گیتی پسند
۲۶
۷
۱۰
۹
۲۱
۲۶
۳۱
۱۴
گل گهر سیرجان
۲۶
۶
۱۲
۸
۲۱
۲۳
۳۰
۱۵
شهرداری اردبیل
۲۶
۷
۸
۱۱
۲۸
۲۹
۲۹
۱۶
پارسه تهران
۲۶
۶
۱۰
۱۰
۳۷
۴۱
۲۸
۱۷
داماش گیلان
۲۶
۷
۷
۱۲
۱۵
۲۷
-۱۲
۲۸
۱۸
آلومنیوم هرمزگان
۲۶
۴
۱۳
۹
۲۳
۲۷
۲۵
۱۹
پاس همدان
۲۶
۵
۹
۱۲
۱۹
۳۱
-۱۲
۲۴
۲۰
فولاد یزد
۲۶
۴
۱۱
۱۱
۲۱
۳۱
-۱۰
۲۳

 

هفته بیست و هفتم لیگ آزادگان شنبه ۹۴/۱۲/۱
فولاد یزد –       گیتی پسند اصفهان-ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران –  مس رفسنجان     -ساعت  ۱۴:۳۰-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
خونه به خونه بابل –  گل گهر سیجان   ۱۴:۳۰-ورزشگاه شهدا هفتم تیربابلمازندران
شهرداری اردبیل-   نساجی مازندران   -ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه تختیاردبیل
آلومینیوم اراک –   خیبر خرم آباد  -ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاهامام خمینیاراک مرکزی
پاس همدان  –    ماشین سازی تبریز-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه قدسهمدان همدان
فجر سپاسی شیراز  – ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه حافظیه شیرازفارس
داماش گیلان –  نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه شهید عضدیرشتگیلان
مس کرمان –       پارسه تهران-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه امام علیکرمان
صنعت نفت آبادان –   آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۵-ورزشگاه تختی آبادانخوزستان
هفته بیست و هشتم لیگ آزادگان جمعه ۹۴/۱۲/۷
گل گهر سیرجان –     پیکان تهران-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
مس رفسنجان-     پاس همدان -ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه شهدارفسنجان کرمان
پارسه تهران –     شهرداری اردبیل -ساعت ۱۴:۴۵-ورزشگاه صنایع دفاعتهران
خیبر خرم آباد-  صنعت نفت آبادان-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گیتی پسند اصفهان – ایرانجوان بوشهر -ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه آرارات اصفهان
نساجی مازندران  –     داماش گیلان-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
آلومینیوم اراک- فولاد یزد-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه امام خمینیاراکمرکزی
ماشین سازی تبریز-     مس کرمان-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه تختی تبریزآ. شرقی
آلومینیوم هرمزگان-   خونه به خونه بابل-ساعت ۱۵-ورزشگاهخلیج فارس بندر عباس هرمزگان
نفت مسجد سلیمان –  فجر سپاسی شیراز -ساعت۱۵:۱۵-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته بیست و نهم پنجشنبه ۹۴/۱۲/۱۳
مس کرمان –     مس رفسنجان -ساعت     ۱۵-ورزشگاه امام علیکرمان
پاس همدان  –     گل گهر سیجان   -ساعت۱۵-ورزشگاهقدسهمدان
خونه به خونه بابل –   خیبر خرم آباد -ساعت ۱۵-ورزشگاه شهدا هفتم تیربابلمازندران
داماش گیلان –   پارسه تهران-ساعت۱۵-ورزشگاه شهید عضدی رشتگیلان
پیکان تهران –   آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۵-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل-    ماشین سازی تبریز -ساعت۱۵-ورزشگاه تختی اردبیل
فجر سپاسی شیراز  –  نساجی مازندران  -ساعت ۱۵-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
گیتی پسند اصفهان- آلومینیوم اراک-ساعت۱۵-ورزشگاه آرارات اصفهان
ایرانجوان بوشهر- نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان –    فولاد یزد -ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه تختیآبادانخوزستان
هفته سی ام چهارشنبه۹۴/۱۲/۱۹
فولاد یزد – خونه به خونه بابل-ساعت۱۵-ورزشگاه شهید نصیری یزد
پارسه تهران –      فجر سپاسی شیراز -ساعت  ۱۵-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد-   پیکان تهران-ساعت۱۵-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
ماشین سازی تبریز-  داماش گیلان-ساعت۱۵-ورزشگاهتختیتبریزآ. شرقی
مس رفسنجان-      شهرداری اردبیل -ساعت ۱۵-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
گل گهر سیرجان –   مس کرمان -ساعت   ۱۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجانکرمان
نساجی مازندران  –      ایرانجوان بوشهر-ساعت ۱۵-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
آلومینیوم اراک-  صنعت نفت آبادان-ساعت۱۵-ورزشگاه امام خمینیاراکمرکزی
آلومینیوم هرمزگان-    پاس همدان-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
نفت مسجد سلیمان –   گیتی پسند اصفهان-ساعت ۱۵:۳۰ -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته سی و یکم سه شنبه۹۴/۱۲/۲۵
داماش گیلان –مس رفسنجان-ساعت ۱۵:۱۵ -ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه بابل –    آلومینیوم اراک-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابلمازندران
پیکان تهران –    فولاد یزد-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاهشهدا  شهرقدستهران
شهرداری اردبیل-     گل گهر سیرجان-ساعت  ۱۵:۱۵-ورزشگاهتختیاردبیل
پاس همدان  –      خیبر خرم آباد  -ساعت۱۵:۱۵-ورزشگاهقدسهمدان
فجر سپاسی شیراز  –   ماشین سازی تبریز-ساعت۱۵:۱۵-ورزشگاه حافظیه شیرازفارس
گیتی پسند اصفهان-  صنعت نفت آبادان-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاه آرارات اصفهان
مس کرمان –      آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر-  پارسه تهران-ساعت۱۵:۴۵-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –  نساجی مازندران-ساعت    ۱۵:۴۵-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
هفته سی و دوم دوشنبه ۹۵/۱/۹
گل گهر سیرجان –    داماش گیلان-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجانکرمان
مس رفسنجان-       فجر سپاسی شیراز -ساعت  ۱۶:۱۵-ورزشگاه شهدارفسنجان کرمان
فولاد یزد –  پاس همدان -ساعت۱۶:۱۵-سی و دوم -ورزشگاه شهید نصیری یزد
نساجی مازندران  –  گیتی پسند اصفهان  ۱۶:۱۵ -ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
آلومینیوم اراک-   پیکان تهران-ساعت ۱۶:۱۵-ورزشگاه امام خمینیاراکمرکزی
خیبر خرم آباد-    مس کرمان   -ساعت ۱۶:۱۵-ورزشگاه تختیخرم آباد لرستان
ماشین سازی تبریز-   ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه تختی تبریزآ. شرقی
پارسه تهران –     نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه صنایع دفاعتهران
آلومینیوم هرمزگان-     شهرداری اردبیل-ساعت ۱۶:۳۰-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان- خونه به خونه بابل-ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه تختیآبادانخوزستان

چگونه یک رینگ اسپرت مناسب برای خودرو انتخاب کنیم؟

مقایسه پژو پارس LX TU5 با سورن ELX EF7

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*