خانه / سیاسی / اسامی نامزدهای پاکدشت ،بهارستان و رباط کریم در انتخابات مجلس

اسامی نامزدهای پاکدشت ،بهارستان و رباط کریم در انتخابات مجلس

اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه پاکدشت

۱- محمد جواد آخوندی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۱۴
۲ – علی بسطامی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۲۱۷
۳ – فرهاد بشیری فرزند محمد مشهور به حاج فرهاد- نماینده کد نامزد ۱۲۱۸
۴ – امیر حسین بوربور شیرازی فرزند علی کد نامزد ۱۲۴۱
۵ – بابک بهرامی روشن فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۱۹
۶ – مؤمن تاجمیری فرزند جمشید کد نامزد ۱۲۴۲
۷ – مهدی روشنک منش فرزند ناصر کد نامزد ۱۲۴۷
۸ – محمود زعفری رحقی فرزند مسلم کد نامزد ۱۲۴۸
۹ – حمیدرضا شیخ ویسی فرزند غلام علی کد نامزد ۱۲۵۱
۱۰ – اسماعیل صالحی فرزند عباس کد نامزد ۱۲۵۴
۱۱ – رضا فیضی فرزند پرویز کد نامزد ۱۲۵۸
۱۲ – فیض اله قرایی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۲۵۹
۱۳ – محمد قمی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۱
۱۴ – احمد کاکاوند قلعه نوئی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۲۶۲
۱۵ – مهدی میرزایی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۶۵
۱۶ – حسین ندرلو فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۶۷
۱۷ – مرتضی واحدی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۶۸

* اسامی نامزدها حوزه انتخابیه بهارستان و رباط کریم :

۱- عزیز آقا زاده فرزند محمود کد نامزد ۱۲۱۴
۲- رحیم اسدی فرزند مجید کد نامزد ۱۲۱۷
۳- علی اصغری( آزاده علی اصغری) فرزند آقا جان کد نامزد ۱۲۴۱
۴- فیض الله افزونی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۲۴۵
۵- علی بابائی فرزند زیار کد نامزد ۱۲۴۸
۶- بیت اله بدرلو فرزند فتح الله کد نامزد ۱۲۴۹
۷- شاهپور پرنیا فرزند بلال کد نامزد ۱۲۵۱
۸- احمد حسین زاده کشانی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۲۵۸
۹- عباس خیری نژاد داشبلاغ(شیخ عباس – شیخ خیری)فرزند فریدون کد نامزد ۱۲۶۲
۱۰- اصغر ربانی فرزند علی کد نامزد ۱۲۶۵
۱۱- مریم زارع فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۲۶۷
۱۲- بهزاد زنجانی نژاد فرد فرزند حسین کد نامزد ۱۲۷۱
۱۳- ابراهیم سلطانی فرزند غلام حسن کد نامزد ۱۲۷۲
۱۴- محمد مهدی سلیمی فرزند سلیم کد نامزد ۱۲۷۴
۱۵ – علی شامی خاکی فرزند مجتبی کد نامزد ۱۲۷۵
۱۶ – محمود صادقی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۷۹
۱۷- مصطفی عاشوری فرزند محمود کد نامزد ۱۲۸۱
۱۸- سید محمد علوی فرزند سید یوسف کد نامزد ۱۲۸۶
۱۹- عباس فتحی(حاج عباس) فرزند پرویز کد نامزد ۱۲۸۷
۲۰- محسن فیض اللهی(استاد فیض اللهی) فرزند فتح الله کد نامزد ۱۲۹۱
۲۱- محمد علی فیض اللهی(علی فیض اللهی) فرزند حاج قدرت کد نامزد ۱۲۹۲
۲۲- الهه کرمعلی زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۸
۲۳- نادر کرمی دهلان فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۲
۲۴- پروانه کریمی فرزند احمد علی کد نامزد ۱۴۱۵

۲۵ – محسن مطهری راد فرزند نوروز علی کد نامزد ۱۴۱۹

۲۶- علی معارفیان فرزند جواد کد نامزد ۱۴۲۱
۲۷- محمود نجفلو فرزند الله وردی کد نامزد ۱۴۲۷
۲۸- ابراهیم نکو(ابراهیم نیکو) فرزند خانعلی کد نامزد ۱۴۲۹
۲۹- خدامعلی نورانی فرزند علی کد نامزد ۱۴۵۱
۳۰- حسن نوروزی(شریعت) فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۴۵۲
۳۱- محمد نیکنام فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۵۴

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*