خانه / سیاسی / اسامی نامزدهای اراک کمیجان خنداب در انتخابات مجلس + کد

اسامی نامزدهای اراک کمیجان خنداب در انتخابات مجلس + کد

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اراک ، کمیجان ، خنداب

اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه را به شرح زیر اعلام می دارد :

ردیف

نام نامزد

مشهور به

کد نامزد

ردیف

نام نامزد

مشهور به

کد نامزد

۱

احمد آزاد فرزند محمد اسماعیل

۱۲۱۴

۲۸

بهروز سلیمی فرزند عزت اله

۱۴۱۷

۲

محمد حسن آصفری فرزند اسماعیل

حاج حسن ، آقا صفری ، صفری

۱۲۱۵

۲۹

مجتبی شاهوار فرزند علی

۱۴۲۱

۳

سید مجتبی آل یاسین فرزند سید ریحان

۱۲۱۶

۳۰

حمیدرضا شمس آرا فرزند امان اله

۱۴۲۵

۴

علی اصغر ابراهیم مظفری فرزند محمد

۱۲۱۷

۳۱

علیرضا شهرجردی فرزند حسینعلی

دکتر شهرام

۱۴۲۸

۵

علی اسفندانی فرزند صفدر

۱۲۴۱

۳۲

محسن عبدی فرزند حسن

۱۴۵۶

۶

مصطفی افشار فرزند غلامعباس

۱۲۴۶

۳۳

مهدی عربی فرزند محمد علی

۱۴۵۷

۷

امیرانصاری فرزند بیژن

۱۲۵۲

۳۴

مهدی غلامی فرزند محمد

۱۴۶۵

۸

محمود رضا بخشی فرزند علی

۱۲۵۸

۳۵

فاطه غیاثی پور فرزند غلام

فراهانی

۱۴۶۷

۹

فریبرز بلوردی فرزند حسین

۱۲۵۹

۳۶

حامد فراهانی علوی فرزند صدراله

۱۴۷۱

۱۰

مسلم پورمریدی فرزند هدایت

۱۲۶۲

۳۷

جبار قدمی فرزند علی

۱۴۷۶

۱۱

منصور جمیلی فرزند محمد

۱۲۶۵

۳۸

سیف اله کریم زاده فرزند علی حسین

۱۴۸۱

۱۲

آیت اله جهانی فرزند ولی اله

۱۲۶۷

۳۹

علی اکبر کریمی فرزند قربانعلی

دکتر کریمی  شهردار

۱۴۸۲

۱۳

علی مرتضی چراغی فرزند صمد

۱۲۶۹

۴۰

غلامعلی کمیجانی فرزند علیرضا

۱۴۸۵

۱۴

مهدی چقائی فرزند مصطفی

۱۲۷۱

۴۱

احمد مجیدی فرزند روح الله

۱۴۹۴

۱۵

علیرضا چگینی فرزند مراد حاصل

۱۲۷۲

۴۲

غدیر محمد علی پور فرزند امراله

۱۴۹۶

۱۶

احمد چهرقانی فرزند لطف الله

۱۲۷۴

۴۳

مصطفی محمدی ساروقی فرزند احمد

۱۴۹۷

۱۷

الهام حسن زاده فرزند محمد رضا

مشهدالکوبه ای

۱۲۷۵

۴۴

احمد مزرعه فراهانی فرزند ولی اله

۱۵۱۷

۱۸

اکبر حسینی فرزند مصطفی

دکتر حسینی

۱۲۷۶

۴۵

هادی مسجدی فرزند ابراهیم

۱۵۱۸

۱۹

احمد خمجانی فراهانی فرزند اسماعیل

فراهانی ، کمیجانی

۱۲۷۹

۴۶

محمد حسین مطیعی فرزند ولی الله

۱۵۲۱

۲۰

آرش دانش نژاد فرزند عباس

۱۲۸۱

۴۷

سید مهدی مقدسی فرزند سید آقانور

مقدسی

۱۵۲۵

۲۱

مهدی داود آبادی فرزند غلامعباس

۱۲۸۲

۴۸

عباس ملک حسینی فرزند علی اصغر

۱۵۲۷

۲۲

علیرضا رسولی فرزند عباسعلی

۱۲۹۱

۴۹

محسن نبیونی فرزند حسین

۱۵۴۸

۲۳

احمد رشیدی فرزند اصغر آقا

۱۲۹۴

۵۰

علی اکبر نجفی فرزند محمد علی

حاج اکبر

۱۵۴۹

۲۴

بشیر روشنی فرزند اسماعیل

۱۲۹۶

۵۱

عبداله نجمی فرزند فضل اله

۱۵۶۱

۲۵

محمد زنجیرانی فراهانی فرزند شاهرضا

۱۲۹۸

۵۲

داود نعیمی فرزند غلام حسین

۱۵۶۷

۲۶

امیر ساکی فرزند حسن رضا

۱۴۱۲

۵۳

زهرا نعیمیان فرزند ولی اله

۱۵۶۸

۲۷

محمد سلیمانی اصل فرزند علیرضا

استاد سلیمانی

۱۴۱۶

 

ضمنا اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ آغاز و تا ساعت ۸ صبح روز ۶/۱۲/۱۳۹۴ یعنی تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت .

 دکتر حسین بختیاری

 فرماندار شهرستان اراک

 مرکز حوزه انتخابیه اراک ، کمیجان و خنداب

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*