خانه / آرشیو برچسب: اخبار دارویی داروپخش

آرشیو برچسب: اخبار دارویی داروپخش

“دشیمی” هم تعدیل می دهد

نرخ ارز مرجع مبنای تسعیر درآمدها و مصارف ارزی در برآوردهای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 شرکت شیمی دارویی دارو پخش در نظر گرفته شده است. حال آنکه تعدیل بودجه سال مالی جاری این شرکت در پی ...

ادامه مطلب »