خانه / آرشیو برچسب: اخبار ستران

آرشیو برچسب: اخبار ستران

تعدیل مثبت باز هم در سیمانی ها

شرکت سیمان تهران با سرمایه ای معادل 150 میلیارد تومان در گزارش اخیر خود برای هر سهم مبلغ 799 ریال سود خالص پیش بینی کرده که نسبت به پیش بینی قبلی 13 درصد رشد داشته است. “ستران” که علت تعدیل ...

ادامه مطلب »