خانه / آرشیو برچسب: اخبار سیمان درود

آرشیو برچسب: اخبار سیمان درود

“سدور” در 3 ماهه نخست

شرکت سیمان درود با سرمایه ای معادل 8 میلیارد تومان برای هر سهم در دوره 3 ماهه منتهی به خرداد 92 مبلغ 584 ریال سود خالص محقق نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل از افزایش 138 ...

ادامه مطلب »