خانه / آرشیو برچسب: اخبار غسالم

آرشیو برچسب: اخبار غسالم

تعدیل سود غسالم

شرکت سالمین با سرمایه ای معادل 3 میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 91 مطابق با صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 611 ریال عایدی خالص محقق نموده که درمقایسه با اطلاعیه قبلی 3 درصد تعدیل ...

ادامه مطلب »