خانه / آرشیو برچسب: ارزش جایگزینی هر سهم

آرشیو برچسب: ارزش جایگزینی هر سهم

شایعات و شنیده های بورس ” سفارس ، سیلام ، سهگمت ، ستران ، واحیا ” ( 6مهر 92 )

گفته شده ارزش جایگزینی هر سهم سفارس با توجه به مالکیت مستقیم و غیر مستقیم این شرکت هلدینگ سیمانی در چندین شرکت سیمانی دیگر، به مرز 2000 تومان به ازای هر سهم رسیده و خالص ارزش داراییهای هر سهم نیز ...

ادامه مطلب »