خانه / آرشیو برچسب: اقتصاد کوپنی

آرشیو برچسب: اقتصاد کوپنی

تحلیلی تاریخی از جایگزینی بن کالا به‌ جای یارانه‌ی نقدی و اقتصاد کوپنی

در عام‌ترین تبیین، کوپنیسم مروج فرودست‌پنداری مردم و قیم‌مآبی کاربه‌دستان است. از یک‌سو جامعه را به‌صورت عینی (در کوچه و بازار) به دو گروه مشتری جنس کوپنی و مشتری بازار آزاد تقسیم می‌کند (حال آ‌ن‌که یارانه‌ی نقدی هنگامی که در ...

ادامه مطلب »