خانه / آرشیو برچسب: اکنتور

آرشیو برچسب: اکنتور

شایعات و شنیده ها “اکنتور ، سیلام ، سگهمت ، وسپه ” 3 شهریور 92

شنیده شده در پی افزایش نرخ فروش سیمان صادراتی توسط سیلام و سهگمت نیز با افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری های خود در این شرکتها مواجه گردیده و توانایی تعدیل مثبت درآمد تا 100 تومان را در گزارش 6 ...

ادامه مطلب »