خانه / آرشیو برچسب: تحلیل خاور

آرشیو برچسب: تحلیل خاور

عملکرد “خاور” در 3 ماهه

شرکت  با سرمایه ای معادل 160 میلیارد تومان برای هر سهم در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 92 مبلغ 19 تومان زیان خالص محقق نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل از 88 درصد افزایش ...

ادامه مطلب »