خانه / آرشیو برچسب: مجمع قشیر

آرشیو برچسب: مجمع قشیر

گزارش امیدوار کننده “قشیر”

به گزارش ساتین : شرکت قند شيروان، قوچان و بجنورد با 10 میلیارد و 69 میلیون و 200 هزار تومان سرمایه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 براساس عملکرد واقعی دوره 9 ماه را ...

ادامه مطلب »