پناهندگی صدها هزار آواره اروپایی به سوریه

0
جار وجنجال و هیاهو در بین اروپایی ها از آغاز بحران سوریه و عراق زیاد شده است و آنها از عزیمت آوارگان سوری و عراقی به سوی اروپا ابراز نارضایتی کرده اند، اما خودشان گویی از یاد برده اند که کمپ ها و اردوگاه های خاورمیانه چطور در جریان جنگ دوم جهانی صدها هزار آواره آنها را پذیرفت و پناه داد.
میلیون ها آواره سوری از آغاز جنگ تحمیلی علیه کشورشان مجبور شدند تا خود را از مسیر دشواری به قاره پیر اروپا برسانند، اما امید آنها با محکومیت ها، مخالفت ها و بیم و هراس مواجه شد.
بر همین اساس، پناهجویان و آوارگان یک بار دیگر هم همین راه دشوار را ۷۰ سال پیش طی کردند، اما آن آوارگان سوری نبودند، بلکه اروپایی هایی بودند که در جریان جنگ جهانی دوم آواره شده و به سوی مرزهای خاورمیانه برای در امان ماندن از اثرات مخرب جنگ حرکت کردند و مورد استقبال ملت های خاورمیانه قرار گرفتند.
چهره واقعی غرب جنگ جهانی دوم پناهندگی به اروپا اخبار سوریه اخبار پناهندگی اخبار اروپا
آوارگان سوری و آوارگان اروپایی جنگ جهانی دوم
چهره واقعی غرب جنگ جهانی دوم پناهندگی به اروپا اخبار سوریه اخبار پناهندگی اخبار اروپا
چهره واقعی غرب جنگ جهانی دوم پناهندگی به اروپا اخبار سوریه اخبار پناهندگی اخبار اروپا
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ