وضعیت گروه بانکی پس از توافق ژنو

0

از روزهای گذشته که امیدواری ها به حصول توافقی اولیه در ژنو میان ایران و قدرتهای غربی بر سر پرونده هسته ای کشورمان افزایش یافت، اقبال فعالان بازار سرمایه به برخی از صنایع از جمله گروه بانکی به شدت بالا رفت و صبح امروز به تبع اعلام خبر توافق مکتوب طرفین و به رسمیت شناختن حق غنی سازی برای ایران و توفق روند افزایش تحریم ها در کنار ازاد شدن برخی از منابع ارزی بلوکه شده کشور، این روند شدت بیشتری گرفت.

پیرامون نتایج گفتگوهای ژنو بر صنعت بانکداری ،سنگینیان مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری معین خردمندان طی گفتگویی با خبرنگار نمابورس اظهار داشت: با بهبود شرایط سیاسی و کاهش سطح تحریم ها،مسلما شاهد افزایش مراودات بانکی بین کشورها و تسهیل گشایش اعتبارات اسنادیخواهیم بود که این امر تاثیر شایانی بر درآمدزایی صنعت بانکداری خواهد داشت. از دیگر سو می توان انتظار داشت که با برداشته شدن تحریم ها و بهبود مراودات اقتصادی بین المللی و در نتیجه بهبود شرایط کسب و کاردر کشور، درآمد حاصل از کارمزد خدمات بانک ها نیز ارتقا یابد. وی افزود: هر مبلغی که از این ناحیه بدست بیاید به عنوان سود شناسایی می شود و از آنجا که کارمزد حاصل از خدمات بخش عمده ای از درآمد غیر مشاع بانک ها شامل می گردد، شاهد رشد محسوس این بخش از درآمد بانکی خواهیم بود.

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری معین پیرامون اثرات تغییر نرخ ارز بر صنعت بانکداری نیز بیان کرد: در صورت کاهش نرخ ارز برخی از صنایع که به طور مستقیم صادرات محور هستند متضرر خواهند شداما گروه بانکی گروهی است که کمترین آسیب را می بیند به همین دلیل بازار به صنعت بانکداری از بعد کاهش نرخ ارز هم خوشبین استولی محاسبه اثر مثبت کاهش نرخ ارز نیز به راحتی امکان پذیر نمی باشد.

سنگینیان در پایان پیرامون چشم انداز مثبت اقتصادی اظهار داشت: رونق اقتصادی و بهبود شرایط کسب و کار یکی از مهمترین موضوعات تاثیر گذار بر روی صنعت بانکداری است چرا که با بهبود چشم انداز اقتصاد کشور از یک سو عملیات اصلی بانکیارتقا خواهد یافت و از سوی دیگر ریسک مطالبات مشکوک الوصول بانک ها هم کاهش می یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ